Nieuwe energie

Om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen moet het roer om, daarover is geen twijfel. In 2030 moet onze CO2-uitstoot gehalveerd zijn, en dus is de energietransitie in volle gang. Deze verandering heeft invloed op ons allemaal. Hoe we reizen, hoe we onze huizen verwarmen, maar ook op hoe we werken.

En dat geldt vooral voor onze sector, want wij zijn de uitvoerders van de energietransitie. De overstap naar een nieuwe infrastructuur voor hernieuwbare energie vergt een enorme technische inspanning, maar biedt ook heel veel mogelijkheden. Want al die windmolens, warmtepompen, laadstations (en de componenten daarvoor) moeten gemaakt worden.

Hoogste tijd dus om de groene revolutie niet langer te zien als een bedreiging of kostenpost, maar als een kans. Overal zijn bedrijven bezig met innovatie en ontstaan nieuwe markten en beroepen. Maar tegelijkertijd zijn de knelpunten ook duidelijk. Want hoe vinden we voldoende personeel, hoe passen we het opleidingsniveau aan en hoe gaan we om met schaarse grondstoffen?

Kortom, hoe blijven we bij in deze nieuwe werkelijkheid? Daarover gaat dit najaarsnummer van Metaaljournaal.

lees het magazine