Prettig functionerings-gesprek?

Zie je op tegen je functioneringsgesprek?
Met deze 9 tips verdwijnt je tegenzin als sneeuw voor de zon.

  1. Neem je functieomschrijving van tevoren door, zodat je weet wat je leidinggevende van je verwacht.
  2. Zet je belangrijkste prestaties van afgelopen jaar op een rij, zodat je die eventueel kunt benoemen tijdens het gesprek.
  3. Bedenk wat je komend jaar wilt bereiken en hoe je leidinggevende je daarbij kan helpen.
  4. Wil je een cursus volgen? Zoek van tevoren even uit waar dat kan en wat dat kost. Bijvoorbeeld in de cursuscatalogus van OOM, daar zie je ook direct of je werkgever hiervoor een OOM-regeling kan aanvragen.
  5. Loop je tegen dingen aan waardoor je je werk niet goed kunt doen? Bespreek het direct met je leidinggevende en wacht niet tot het functioneringsgesprek.  
  6. Vraag wat je leidinggevende het komende jaar van je verwacht.
  7. Kritiek op collega's? Vraag je af of je leidinggevende degene is met wie je dat moet bespreken. Houd het zakelijk en functioneel, praat bijvoorbeeld niet over vervelende eigenschappen van collega's.
  8. Wat kan er beter op je werk? Is er geregeld werkoverleg? Hoe is de sfeer op de afdeling? Hoe is het met de werkplanning? Kom met oplossingen.
  9. Ben je zelf leidinggevende en vind je de functioneringsgesprekken met werknemers lastig? De Metaalunieacademie in Nieuwegein organiseert regelmatig de cursus Functionerings-/Beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden.